Koncert osobností, divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

Nás milý kamarád pan David Novotný nás pozval na koncert osobností, který se uskuteční v náchodském divadle v sobotu dne 25.8.2012. Těšit se můžeme na Světlanu Nálepkovou, Míšu Dolinovou, Míšu Noskovou, Petra Kotvalda a další.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...