Masopustní zábava

V lidové české písni Masopust držíme se zpívá: „Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu: proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu? V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolo. Dříve než se rozejdem, ještě sobě připijem poznovu.“

Dne 9. února 2016 se uživatelé Domovů Na Třešňovce radovali a hodovali na masopustní veselici, která je každoročně pořádána ve společenském sále zařízení. K poslechu a tanci nám zahráli manželé Skořepovi. Nechyběla ani promenáda masek a soutěž o nejhezčí masku. Všichni jsme společně strávili hezké odpoledne a těšíme se opět napřesrok.

Napsali nám...