Novoroční ohňostroj v České Skalici

Každoroční vítání Nového roku se neobejde bez naší přítomnosti. I letos přivítaly uživatelky domova pro osoby se zdravotním postižením Nový rok ohňostrojem v duchu výročí bitvy u České Skalice společně s dalšími obyvateli města na náměstí v České Skalici. 

    

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...