Důležité dokumenty

ROZHODNUTÍ o registraci sociálních služeb

Organizační schéma domova pro seniory

Organizační schéma domova pro osoby se zdravotním postižením

146_S_2004 Podávání a vyřizování podnětů připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

274_S_2013 Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Sazebník úhrad za poskytování informací

FINANČNÍ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2017

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na roky 2018-2019

 

Program přednášek 2. ročníku A3V

Přihláška_2. ročník A3V_letní semestr 2017_2018

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...