IMOSH

IMOSH Chytré služby

V září 2016 se naše zařízení zapojilo do projektu s názvem „IMOSH Chytré služby“. Tímto projektem jsme navázali na projekt QMSS (Systém řízení kvality sociálních služeb), který v zařízení probíhal od července roku 2011 do dubna roku 2013.

Cílem projektu je:

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Doba realizace projektu je od září 2016 do srpna 2018.

V projektu jsou zapojeny tyto organizace:

Projekt je rozdělen do čtyř modulů. Prvním z modulů je „Vyjednání služby“, další moduly jsou „Řízení služeb“, „Vedení lidí“ a „Řízení dokumentace“. Každá organizace má k dispozici tým dvou konzultantů, kteří jim jsou nápomocni při úpravě stávajícího systému kvality v zařízení. Každý modul je zahájen společným setkáním všech účastníků projektu. Cílem setkání je představení daného modulu, předání důležitých informací souvisejících s tímto tématem a sdílení dobré praxe. Poté následují čtyři setkání s konzultanty přímo v zařízení poskytovatele. V rámci čtvrtého setkání v zařízení je vždy modul představen všem pracovníkům zařízení a následuje jeho zavádění do praxe. Projekt bude ukončen evaluací jednotlivých modulů.

Samotný název IMOSH znamená:

 

Napsali nám...