Oslava MDŽ

Dne 8. března u příležitosti Mezinárodního dne žen přišly potěšit naše uživatelky svým vystoupením děti z Mateřské školy  J. A. Komenského v České Skalici. Děti přednesly básničky, zazpívaly písničky, zatančily a rozdaly vyrobené dárečky.  Děkujeme srdečně  dětem i paním učitelkám za příjemně strávené chvíle.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...