Přání do nového roku

Vážená paní ředitelko,

dovolte nám popřát nejen Vám, ale všem pracovníkům domova pro seniory, krásné prožití svátků vánočních, hodně pracovních a osobních úspěchů v novém roce, hodně zdraví,  štěstí a spokojenosti.

 24. prosince to bude přesně měsíc, kdy byla do domova pro seniory přijata naše maminka, paní Věra Nehybová. Děkujeme za vše, co nejen pro naši maminku děláte, a to s obětavostí, trpělivostí a láskou. Vidět a slyšet její spokojenost, to jenom potvrzuje. 

Bc. Zdenka Balzarová a Věra Adámková

 dcery s rodinami

 

Napsali nám...