Předávání diplomů Rotopedtours a Pěškotours 2012

Dnes odpoledne k nám zavítá paní Marcela Mathesová, aby vyhlásila celkový počet nachozených a ujetých metrů v letoším ročníku, dále pak počet zapojených zařízení do projekt. Dále pak předá diplomy těm, kteří se zúčastnili letošního ročníku.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...