Předávání diplomů – Rotopedtours a Pěškotours

Akce pro seniory, která vznikla v Novém Městě nad Metují,pokračuje již šestým ročníkem.Tento program se snaží seniory v každém věku podpořit při pohybové aktivitě.V našem zařízení se zúčastnilo celkem 26 klientů a za měsíc nachodili 326 kilometrů.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...