Přihlášení 25 klientů do Rotopedtours 2013

Cílem této akce je povzbudit seniory a zvýšit jejich pohybovou aktivitu.

Napsali nám...