Výlet do Ratibořic

Ve středu 23. května jsme s několika našimi uživateli prožili příjemné dopoledne v nedalekých Ratibořicích. I počasí, které z rána vyhlíželo trochu nejistě, se umoudřilo a my jsme nakonec ani nezmokli. Uživatelé se tak mohli podívat do rozkvetlé zámecké zahrady, navštívili jsme mlýn a samozřejmě jsme nemohli vynechat fotografování u sochy babičky s jejími vnoučaty. Příjemný zážitek pak ještě podtrhlo výborné občerstvení, káva a zmrzlina, která by na žádném výletě neměla chybět.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...