12. – 13. 12. 2006 Vánoční výstava v České Skalici

Srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční výstavu výrobků klientek Ústavu sociální péče. Výstavu pořádáme v budově ústavu v České Skalici ve dnech 12. a 13. prosince 2006 od 8.00 – 17.00 hod. Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...