15. výročí otevření domova pro seniory

V úterý 6. září 2016 proběhl den otevřených dveří pořádaný u příležitosti 15. výročí otevření domova pro seniory. Pozvání přijali náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Hanzlíková, zástupce zřizovatele a radní za sociální oblast pan Josef Lukášek, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pan Jiří Vitvar a další zástupci spolupracujících organizací, kolegyně a kolegové z ostatních zařízení sociálních služeb.

Po úvodních proslovech bylo připraveno pro hosty překvapení v podobě slavnostního otevření vernisáže fotografií z názvem „Kouzlo ženy“. Jedná se o vernisáž fotografií uživatelek domova pro osoby se zdravotním postižením. Cílem vernisáže je ukázat, že každá žena, když se nalíčí, učeše a pěkně ustrojí, je krásná a to platí i pro naše uživatelky. Velké poděkování patří především paní Světlaně Peškové, která je duší celého projektu, vizážistce paní Lucii Prymšové, která se postarala o líčení našich uživatelek a fotografce paní Zdeňce Janáskové, která pořídila fotografie z průběhu celého projektu.

Po celé odpoledne byl připraven pro uživatele i hosty pestrý program, k tanci i poslechu hrála živá hudba a zajištěno bylo i bohaté občerstvení. Návštěvníci mohli shlédnout pohádku O Budulínkovi, kterou secvičili s našimi uživatelkami členové divadelního souboru Maska z České Skalice, dále ukázku sportovního výcviku psů nebo vystoupení folklórního souboru Barunka z České Skalice.

Moc děkujeme všem návštěvníkům, sponzorům a zaměstnancům za podporu a hojnou účast.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...