2. ROČNÍK AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – 2. PŘEDNÁŠKA LETNÍHO SEMESTRU

Velikonoce v naší literatuře

V úterý 13.3.2018 odprezentoval pan Mgr. Libor Košťál, MBA další přednášku 2. ročníku Akademie třetího věku. Jeho povídání se týkalo nadcházejících velikonočních svátků a tradic, které jsou s nimi spojené. Pan Košťál hovořil nejenom o tom, proč se Velikonoce slaví, ale přítomným velice podrobně popsal celý pašijový týden a jeho provázanost s příběhem Ježíše Krista. Na další přednášku se můžete přijít podívat opět do společenského sálu Domovů Na Třešnovce, a to 17. dubna 2018 od 15 hodin.

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...