2. Ročník akademie třetího věku – 3. přednáška letního semestru

Významné osobnosti východních Čech – to byl obsah další přednášky Akademie třetího věku. Tímto tématem nás do druhé poloviny letního semestru přenesl pan Ing. Jaroslav Rohlena. I přesto, že počasí lákalo spíše k posezení venku, byla účast opravdu veliká. Jako organizátoři této akce se těšíme, že o další plánované setkání, které odprezentuje lektorka Bc. Tereza Tejklová, bude stejný zájem. Sejdeme se 15. května 2018 v 15 hodin v prostorách společenského sálu Domovů Na Třešňovce a dozvíme se některé zajímavosti ze světa hub.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...