Oslava 100. narozenin

Oslava životního jubilea

Dne 19.1.2016 oslavila krásné životní jubileum 100. narozeniny naše uživatelka paní Elfrida Červená. Paní Červené poblahopřáli kromě rodiny i pracovníci Domovů Na Třešňovce a zástupce z České správy sociálního zabezpečení v Náchodě. Ještě jednou přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví.

Červená

 

 

 

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...