3.6.2006 SOLNICKÁ SOLNÁ STEZKA – Solnice

Dne 3.6. 2006 se klientky ústavu sociální péče vydají na turistickou stezku, která vede kolem Solnice. Přihlásily se na 5 km dlouhou trať vedoucí ze Solnice do Kvasin. Tento pochod spolupořádá Ústav sociální péče Kvasiny, kam se klinetky půjdou podívat na své známé a kamarády, tak jim přejme, ať jim vyjde počasí a ať mají sílu na dlouhý pochod.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...