Dne 28.4.2017 jsme uspořádali ve společenském sále domova pro seniory pro naše uživatele čarodějnické dopoledne. V rámci tohoto dopoledne si uživatelé poslechli písně, popovídali, pochutnali si na občerstvení. Nechyběly ani čarodějnice, které přiletěly na košťatech. Všichni jsme si dopoledne užili a snad nám příští rok vyjde počasí a budeme moci posedět venku.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...