Dne 9.5.2017 přišly děti z Mateřské školy J. A. Komenského v České Skalici potěšit svým vystoupením u příležitosti blížícího se Dne matek. Prostřednictvím tohoto svátku děkujeme všem maminkám za jejich lásku, obětavost a péči. Paní učitelky s dětmi připravily pásmo písniček, básniček a vyrobily dárečky. Děkujeme za krásné vystoupení a přejeme krásné jarní dny.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...