Poděkování

Vážená paní ředitelko, jménem mým a paní Hamzové (maminka Luboše Hamzy) bych Vám chtěla velice poděkovat za přijetí Luboše do DD. Dále chceme vyjádřit velikou vděčnost za Váš, ale i přístup Vašich zaměstnanců, se kterým jsme se setkali. Vážíme si Vaší empatie a za milý přístup i jednání děkujeme. 

S pozdravem Jana Bischofová

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...