8.6. 2006 DĚTSKÝ DEN v Novém Městě nad Metují

Od našich kamarádů z Nony z Nového Města nad Metují jsme dostali pozvánku na sportovní dopoledne, které pořádají healthymanviagra v Novém Městě nad Metují na stadionu Generála Klapálka. Na návštěvníky zde budou čekat soutěže, vystoupení mažoretek a také opékání buřtíků a další bohatý program.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...