8. květen Den matek

Druhá květnová neděle patří všem maminkám. Děkujeme jim za jejich lásku, obětavost a péči. K této příležitosti připravily paní učitelky s dětmi z Mateřské školy J. A. Komenského v České Skalici krásné vystoupení. Dne 5. května ve společenském sále domova pro seniory děti našim u živatelkám zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky a rozloučily se předáním ručně vyrobených tulipánů. Děkujeme a přejeme krásné jarní dny.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...