Akademie třetího věku

Hydrologická pozorování

Listopadová akademie třetího věku se zabývala hydrologickými pozorováními a přednášet přijeli pracovníci z ČHMÚ HK. Paní lektorka Ing. Hana Macháčková seznámila přítomné například se způsoby měření hladiny vodních toků a se systémem a stavem spodních vod. Hovořilo se také o kvalitě vody v České republice.

I další přednáška, která je naplánována na 10.12.2019, se bude týkat přírody. Lektoři pánové Jan Stejskal a Oliver Le Que ze ZOO Dvůr Králové nad Labem nám přijedou říci něco o možnostech záchrany nosorožce bílého, který patří mezi ohrožené zvířecí druhy. Přednáška bude zahájena v 15 hodin ve společenském sále v Domovech Na Třešňovce.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...