Akademie třetího věku

Záchrana nosorožce bílého

Adventní období je vždy bohaté na kulturní zážitky, ale v Domovech Na Třešňovce není nouze ani o akce zaměřené na vzdělávání. V úterý 10.12.2019 se v odpoledních hodinách konala ještě poslední přednáška tohoto roku a paní Markéta Grúňová ze ZOO Dvůr Králové nad Labem přítomným předala jistě mnoho zajímavých informací o možnostech záchrany nosorožce bílého, který patří mezi ohrožené zvířecí druhy. Poslední přednáška zimního semestru proběhne 14.1.2020 a Ing. Pavel Král, Ph.D. bude hovořit o tom, jak je to s odpadními vodami. Přednáška začne jako vždy v 15 hodin ve společenském sále Domovů Na Třešňovce.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...