Akademie třetího věku

Jak to je s odpadními vodami

V úterý 14.1.2020 nás po roce znovu navštívil Ing. Pavel Král, Ph. D., který pracuje jako specialista a technolog v Královehradecké provozní, a.s. V minulém roce nám přednášel o pitné vodě a o její kvalitě. Letošní přednášku zaměřil na vody odpadní a hovořil o tom, co tyto vody obsahují, o způsobech jejich čištění, a o možnostech jak je navracet zpět do vodního systému. Letní semestr bude zahájen v úterý 18.2.2020 v 15 hodin a hovořit se bude o lécích a léčivech.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...