Akademie třetího věku

Jak lék spatří světlo světa

Jak lék spatří světlo světa a kdy začne léčit, bylo téma únorové přednášky akademie třetího věku, jejímž lektorem byl pan doc. Přemysl Mladěnka. Ten přítomným poskytl mnoho zajímavých informací o procesu vzniku léků. Pan docent hovořil o tom, jak finančně nákladné a časově náročné je uvedení nově vzniklého léku na farmaceutický trh. Během přednášky došlo i na podrobné informace o procesu testování léků a o přísných pravidlech, která jsou při tomto zkoumání nastavena. Příští přednáška se uskuteční zase za měsíc 17. března 2020 od 15 hodin. Pozvání tentokrát přijal pan Petr Dujka, který je synem Eleonory Dujkové a majitelem zámku Doudleby, aby nám pověděl něco nejenom o této krásné stavbě, ale také něco o rodu Bubna z Litic.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...