Akademie třetího věku

Dne 20.9.2016 jsme zahájili zimní semestr Akademie třetího věku, do které se přihlásilo celkem 28 účastníků. V rámci tohoto zimního semestru proběhne celkem pět přednášek na různá témata. Přihlášení účastníci obdrželi Výkaz o studiu s tématy jednotlivých přednášek. Přednášky se uskuteční vždy třetí úterý v měsíci od 15:00 hodin ve společenském sále domova pro seniory. Po ukončení zimního semestru v lednu 2017 obdrží účastníci, kteří absolvovali alespoň čtyři přednášky, Certifikát absolventa Akademie třetího věku. První přednášku na téma Českoskalicko si připravil bývalý kronikář České Skalice pan Jiří Samek. Tímto panu Samkovi moc děkujeme za zajímavou přednášku. Další přednáška na téma Informace o poskytování sociálních dávek se uskuteční dne 18.10.2016. Pokud máte zájem, neváhejte a přijďte, jste vítáni. Můžete si přijít poslechnout jen přednášku s tématem, které Vás zajímá.

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...