Akademie třetího věku – 3. přednáška zimního semestru

Přednáška Akademie třetího věku, která se zabývala tématem ohrožených zvířat, proběhla v našem zařízení v úterý 11.12.2018. Lektorovat přijela Markéta Grúňová ze ZOO Dvůr Králové. Zimní semestr tohoto akademického roku zakončíme v lednu přednáškou o pitné vodě, o které nám přijde něco říct Ing. Pavel Král, Ph.D.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...