Akademie třetího věku – 5. přednáška letního semestru

Dne 6.6.2017 proběhla poslední přednáška letního semestru Akademie třetího věku na téma „Významné osobnosti a jejich život v krajském městě“. Velmi zajímavě a ochotně přednášel pan Ing. Jaroslav Rohlena. Tímto mu děkujeme. Touto přednáškou byl zároveň ukončen první ročník Akademie třetího věku a předány certifikáty 23 účastníkům, kteří splnili podmínky pro jeho získání. Zároveň bylo možné zapsat se na zimní semestr druhého ročníku Akademie třetího věku, který započne první přednáškou v úterý 19.9.2017 na téma „S Čezetou po stopách Emila Holuba“. Pokud jste se ještě nezapsali, a máte zájem navštěvovat Akademii třetího věku, neváhejte.

Těšíme se na Vás.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...