Akademie třetího věku – 4. přednáška

V úterý 13.12.206 se uskutečnila další přednáška z cyklu Akademie třetího věku tentokrát na téma Advent a vánoce v české literatuře. Pan Mgr. Libor Košťál, MBA navodil příjemnou vánoční atmosféru vyprávěním o vánočních zvycích, promítáním fotografií s vánoční tématikou. Ochotně zodpovídal kladené dotazy. Pro účastníky si připravil i pár kvízů. Nejaktivnější účastníci byli obdarováni drobným dárkem. Na závěr si všichni zúčastnění společně zazpívali vánoční koledy. Tímto děkujeme a přejeme krásný adventní čas. Další přednáška na téma Cestování po Indonésii se uskuteční v úterý dne 24.1.2017 od 15 hodin ve společenském sále domova pro seniory. Pokud Vás toto téma zajímá, neváhejte a přijďte, jste vítáni.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...