2. ročník akademie třetího věku – 2. přednáška zimního semestru

V úterý 17.10.2017 se v našem zařízení konala již druhá přednáška zimního semestru Akademie třetího věku, kterou naše zařízení pořádá ve spolupráci s paní Kubíkovou. Velmi zajímavé téma týkající se ochrany přírody odpřednášel pan Bc. David Číp z jaroměřské ochranářské skupiny Jaro, která je jednou z největších a nejaktivnějších východočeských nevládních organizací zaměřených na aktivní ochranu biologicky hodnotných lokalit a populací. Velmi poutavou přednáškou, což potvrdilo i aktivní zapojení účastníků do debaty, seznámil přítomné s posláním této organizace, oblastí jejího působení a konkrétními projekty ochrany přírody, do kterých se zapojují, nebo je přímo organizují. Přednáškou s názvem „Ochrana přírody – staví ji dnešní ochranáři na hlavu nebo na nohy?“ vysvětlil přednášející přítomným i činnosti jejich organizace, které nezainteresovanému pozorovateli mohou připadat jako nelogické, ale z důvodu záchrany původního ekosystému jsou nezastupitelné a nutné. Povídání bylo doplněno o mnoho fotografií a zajímavých příběhů z praxe.

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >