2. ROČNÍK Akademie třetího věku – 5. přednáška zimního semestru

Akademie třetího věku

V první polovině ledna proběhla poslední přednáška zimního semestru Akademie třetího věku. Absolventi se tentokrát dozvěděli od pana Filipa Marka mnoho zajímavých informací o cestování po Novém Zélandu. Tento mladý muž vyprávěl o své cestě po této zajímavé zemi a podělil se s posluchači o mnoho poutavých fotografií, které při ní pořídil. V únoru bude zahájen letní semestr a to přednáškou s názvem: Co dnes znamená státní hranice a jaká je bezpečnost země. Kdo si chce přijít poslechnout přednášejícího pana kpt. Mgr. Radka Kotyka je vítán v úterý 13.2. od 15 hodin ve společenském sále Domovů Na Třešňovce.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...