Akademie třetího věku – 1. přednáška letního semestru

V úterý 12.2.2019 byl zahájen letní semestr akademického roku 2018/2019, a to přednáškou PhDr. Věry Němečkové, Ph.D., která se týkala archivnictví. Přítomní tak měli možnost získat informace třeba o tom, jak postupovat při sestavování rodokmenu, jak se archivují historické záznamy, nebo jak dříve vypadala závěť a za jakých podmínek bylo možné vydědit někoho z přímých příbuzných. Neméně zajímavá bude určitě i další přednáška, která se bude konat 12.3.2019 v 15 hodin ve společenském sále Domovů Na Třešňovce a hovořit se bude o smyslu života a reinkarnaci.

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...