Akademie třetího věku – 4. přednáška letního semestru

V Domovech Na Třešňovce byl dne 25.6.2019 slavnostně zakončen již 3. ročník Akademie třetího věku předáváním osvědčení absolventům. Akademii třetího věku navštěvují uživatelé i občané z blízkého okolí České Skalice. Toto setkávání se těší velké oblibě, a proto je již připravován 4. ročník. První přednáška 4. ročníku se uskuteční v úterý 17.9.2019. Účastníci se mohou těšit na zajímavá témata například z oblasti ekologie, medicíny, historie. Děkujeme všem lektorům a přejeme hezké léto.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...