Aktuality ze zařízení za měsíc prosinec 2022

V prosinci se v našem domově konalo opět několik akcí, které mohli naši uživatelé dle své chuti využít a předvánočně se tak naladit. Hned 1. prosince se společně připravovala těsta a peklo se cukroví. Všechny tři upečené druhy se snědly během mikulášského posezení, které připadlo na pondělí 5. prosince a v neděli před tímto posezením se už tradičně v našem zařízení konalo vystoupení hudebního seskupení Cantus. Vánoční atmosféru nám do domova dovezli také zástupci měst a obcí, kteří přijeli svým rodákům s malou pozorností popřát hezké svátky. Rozdávaly se i dárečky od Ježíškových vnoučat, které vždy někoho nečekaně a mile překvapí. Letos však naši uživatelé dárky nejenom dostávali, ale i sami se na výrobě drobných dárků pro své blízké podíleli. Společně s našimi pracovníky tak vytvořili kapesní kalendáře s jejich fotkou, které ve vlastnoručně vyrobených obálkách mohli svým rodinám nadělit pod stromeček. Pod naším stromečkem, který každý rok zdobí vstupní atrium, se objevil dárek určený především malým návštěvníkům, kteří docházejí za svými prarodiči. Snad se jim nově vybudovaný dětský koutek bude líbit. Mimo vánočně laděných aktivit se konala také společná oslava narozenin, cestopisná přednáška pana Fanty a také canisterapie. Proběhl prodej ponožek i jiného textilu. Snad nám všem nový rok 2023 přinese především pohodu, štěstí a zdraví.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...