Diecézní den

26. září 2018

V sobotu 22. září 2018 pořádal Sbor Páně Církve československé husitské v České Skalici diecézní den. Součástí prezentace diakonických a sociálních zařízení byly i Domovy Na Třešňovce. Výrobky uživatelů obou našich služeb si mohli účastníci tohoto dne zakoupit přímo na místě. Tam v doprovodu našich pracovníků vyrazili i někteří z našich uživatelů, kteří tuto akci chtěli navštívit.