Aktuální informace

23.10.2020

Jak jsme vás již informovali, 16.10.2020 proběhlo další (v pořadí již druhé testování) zaměstnanců. Z tohoto testování vyšlo dalších 11 zaměstnanců pozitivních a bohužel i 1 klient. Jeden zaměstnanec se uzdravil a mohl se tak vrátit zpět do pracovního procesu. K dnešnímu dni je 13 zaměstnanců pozitivních a 1 klient, jehož zdravotní stav je stabilizovaný.

Ve středu 21.10.2020 proběhlo další testování zbylých zaměstnanců a všech klientů domova pro seniory. Do dnešního dne bohužel neznáme výsledky. Zrušili jsme veškeré společné aktivity, klienti se zdržují na svých pokojích tak, abychom minimalizovali jejich kontakt. O situaci jsou pravidelně informováni. Zaměstnanci pracují v jednorázových ochranných prostředcích, kterých máme dostatek. Jsme v kontaktu s naším ošetřujícím lékařem a společně koordinujeme další postup. Jakmile budeme znát výsledky dalších testů, budeme vás informovat.

Dobrá zpráva je, že tato situace se prozatím týká jen domova pro seniory. Domov pro osoby se zdravotním postižením je k dnešnímu dni „čistý“. Obě budovy jsou od sebe odděleny, rovněž tak i jednotlivé provozy, zaměstnanci se nestýkají.

Pro informace o aktuálním zdravotním stavu vašeho blízkého volejte, prosím, výhradně staniční, popř. všeobecnou sestru daného oddělení:

Děkujeme za podporu a pochopení.

Zuzana Holická a zaměstnanci Domovů Na Třešňovce.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...