Aktuální informace

20.11.2020

Vážení a milí,

dnes proběhlo další kolo testování klientů a zaměstnanců antigenními testy a jsem ráda, že i dnes byly všechny testy negativní. Postupně se nám vracejí zaměstnanci z pracovní neschopnosti, takže jsme zase po delší době v plném počtu. Moc děkuji pracovníkům z domova pro osoby se ZP, kteří vypomáhali v době nákazy nemocí COVID-19 v domově pro seniory, bez jejich pomoci bychom se neobešli.

Tento týden jsme obdrželi krásnou prezentaci (přes úschovnu) od dětí ze ZŠ Jungmannova z Roudnice nad Labem určenou pro dědečky a babičky z našeho zařízení. Děti poslaly krásné pozdravy a obrázky, které aktivizační pracovnice klientům přehrály. Obrázky udělaly klientům velkou radost a alespoň na chvíli vykouzlily úsměv na jejich tváři. Moc děkujeme.

I v letošním roce jsme se přihlásili do vánočního projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Sociální pracovnice paní Pešková Světlana, která si tuto aktivitu vzala za své, zaznamenala všechna přání do webové aplikace a s potěšením můžeme sdělit, že přání jsou již rozebrána.

Zuzana Holická a zaměstnanci Domovů Na Třešňovce

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...