Aktuální informace k návštěvám

Vážení,

přinášíme vám aktuální informace po pondělním jednání Vlády ČR.

Usnesením Vlády ČR č. 1325 ze dne 14. prosince 2020 se ruší zákaz vycházení u domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Toto usnesení platí od 16.12.2020.

V případě vycházek mimo objekt nebo areál zařízení musí být splněny tyto podmínky, po dobu nouzového stavu:

  • v případě vycházky do 6 hodin se budou po návratu sledovat příznaky onemocnění COVID-19 a uživatel se bude zdržovat na pokoji,
  • u vycházky nad 6 hodin bude uživatel umístěn po návratu do oddělených prostor a do 72 hodin po ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3-4 dny; umístění v oddělených prostorách bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
  • uživatel bude po dobu vycházky používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

 

I nadále zůstávají v platnosti aktualizovaná pravidla k organizaci návštěv.

Prosíme vás o obezřetnost a dodržování pravidel při opouštění areálu zařízení, aby nedošlo k opětovnému zavlečení nákazy do zařízení a tím k jeho uzavření.

Děkujeme za pochopení.

Zuzana Holická, ředitelka

Přílohy:

Usnesení Vlády ČR č. 1325

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...