Aktuální informace k návštěvám

Vážení,

upozorňujeme na změnu termínů návštěv v našem zařízení.

V období od 1.1.2021 budete moci navštívit své příbuzné a známé v tyto dny:

ÚTERÝ:                                13,00 – 17,00 hodin

ČTVRTEK:                          13,00 – 17,00 hodin

SOBOTA:                             13,00 – 17,00 hodin

POC testy budeme provádět ve všech termínech přímo v zařízení prostřednictvím svých zdravotnických pracovníků. Jde o vstřícnost rodinám a zajištění kontaktu pro naše klienty. Testování bude bezplatné.

Zájemce o návštěvu si rezervuje termín návštěvy na tel. čísle 491 401 807 (sociální pracovnice) v pracovní dny v čase od 8,00 do 15,00 hodin.

Termíny návštěv pro testování budou platné po dobu nouzového stavu.

  • Návštěvy budou probíhat ve vyčleněné místnosti, klienta mohou navštívit pouze 2 osoby.

  • Každá návštěva bude mít svůj vlastní respirátor třída FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a před vstupem do návštěvní místnosti si vydezinfikuje ruce.

  • Každá návštěva vyplní čestné prohlášení s výjimkou těch, kteří vyplňují čestné prohlášení včetně informovaného souhlasu před provedením POC testu.

  • Pokud návštěva nebude souhlasit s uvedeným režimovým opatřením k návštěvám, nebude vpuštěna do budovy a bude muset počkat až na úplné uvolnění návštěv.

Děkujeme za pochopení a respektování pravidel a pokynů pracovníků zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...