Aktuální informace k návštěvám

Vážení rodinní příslušníci,

vzhledem k vysoké proočkovanosti našich uživatelů a příznivé epidemiologické situaci budete moci od příštího týdne, tj. od 3. května 2021, navštívit své blízké a známé již v prostředí jejich pokojů. V případě návštěv na dvoulůžkových pokojích bude spolubydlící požádán, aby po dobu návštěvy pokoj opustil.

Termíny návštěv a veškerá další pravidla návštěv zůstávají v platnosti. Na návštěvu se stále budete objednávat u sociálních pracovnic.

Přejeme hezký víkend.

Zuzana Holická a zaměstnanci Domovů Na Třešňovce

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...