Aktuální informace k návštěvám od 17.5.2021

Vážení,

přinášíme vám nové aktuální informace k návštěvám v domově pro seniory na základě vyhlášeného mimořádného opatření MZ č.j. 145978/2021-2/MIN/KAN (viz níže). Stále platí, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které

  1. absolvovaly nejdéle 48 hodin před návštěvou RT-PCR vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  2. mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,
  3. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

1a MO MZ ČR_návštěvy zařízení sociálních služeb

Od 18.5.2021 rozšiřujeme návštěvní dny na pondělí až sobotu. POZOR, vzhledem k pracovnímu vytížení zdravotnického personálu, testujeme pouze tři dny v týdnu, a to v úterý, ve čtvrtek a v sobotu:

Den

Možnost testování

Návštěvní hodiny

Pondělí

Netestujeme

13:00 – 17:00

Úterý

ANO

13:00 – 17:00

Středa

Netestujeme

13:00 – 17:00

Čtvrtek

ANO

13:00 – 17:00

Pátek

Netestujeme

13:00 – 17:00

Sobota

ANO

13:00 – 17:00

Nadále platí, že návštěva se může uskutečnit pouze za podmínky, že osoba po celou dobu  návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu (např. FFP2, KN 95), s výjimkou dětí do 2 let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od 2 do 15 let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest.

Vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení

Veškerá mimořádná opatření týkající se omezení vycházek uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, jsou zrušena mimořádným opatřením č.j. MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN (viz níže).

1c MO MZ ČR_zrušení MO MZDR-13719.2020-3.MIN_.KAN a MZDR-14599.2021-1.MIN_.KAN

Děkujeme za trpělivost a spolupráci při dodržování režimových opatření.

Zuzana Holická, ředitelka

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...