Aktuální informace k návštěvám

2.12.2020

Vážení,

přinášíme vám aktuální informace k návštěvám v našem zařízení. V médiích jste jistě zaznamenali reportáže ohledně možných návštěv v pobytových zařízeních a mnozí z vás volají, kdy budou moci navštívit svého blízkého nebo známého. Jsme si plně vědomi, že doba, po kterou se nemůžete setkávat se svými blízkými, je opravdu dlouhá.  Musíme také ale zohlednit celkovou situaci a počet nákaz s covidem, která se v jednotlivých krajích značně liší a bohužel rizikové skóre PES je nejvyšší v Královéhradeckém kraji a v našem okrese Náchod. Po dohodě s ošetřujícím lékařem prozatím neplánujeme možnost návštěv minimálně do konce nouzového stavu tj. do 12.12.2020. O dalším postupu a podmínkách, za kterých budou návštěvy možné, vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení a věříme, že toto opatření nám i našim klientům umožní klidné prožití vánočních svátků již v kruhu svých blízkých.

Zuzana Holická ředitelka Domovů Na Třešňovce

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...