Aktuální informace týkající se návštěv

Vážení,

přinášíme vám aktuální informace k návštěvám platné od 13.9.2021.

NÁVŠTĚVY JIŽ NENÍ TŘEBA PŘEDEM HLÁSIT U SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC.

Ostatní podmínky pro návštěvy zůstávají v platnosti tzn., že:

 • návštěvy jsou možné každý den od pondělí do neděle vždy od 10:00 hodin do 18:00 hodin,
 • u vstupu do budovy je připraven k vyplnění formulář s čestným prohlášením, který, prosím, vyplňte a vhoďte do připravené schránky,
 • po celou dobu návštěvy je třeba ve vnitřních prostorách zařízení používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95).

Stále platí, že na návštěvu je možné pouze v případě, že jste:

 • absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • byl/a očkován/a proti onemocnění covid-19 a doložíte národním certifikátem o provedeném očkování, že od očkování uplynulo
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,
 • prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

 

Dále bychom vás chtěli informovat, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové Mimořádné opatření č.j. MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN, kterým nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT) s frekvencí jedenkrát za 7 dní u všech uživatelů sociálních služeb, kteří nejsou očkováni proti onemocnění covid – 19.

1 MO MZ ČR_testovani-klientu-od-1-9-2021

 

Děkujeme, že dodržujete daná režimová opatření.

Zuzana Holická, ředitelka

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ_návštěvy od 2.8.2021

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...