Aktuální informace ze zařízení

31.7.2020

Dobrý den,

rádi bychom vás informovali, že návštěvy a jejich organizace v Domovech Na Třešňovce zůstávají prozatím beze změn tzn., že stále platí rezervační systém, počet návštěv u jednoho klienta je omezen na 2 osoby ve stejném čase, každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy onemocnění COVID – 19 formou dotazníku a musí být vybavena ústní rouškou. Návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení nebo ve vyčleněné společenské místnosti.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Kraji prosíme všechny rodinné příslušníky a známé klientů, aby po návratu z dovolené po dobu 14 dní zvážili nutnost návštěv. Chráníte tím zdraví svých blízkých.

Děkujeme za pochopení.

Zuzana Holická, ředitelka.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...