Aktuální informace ze zařízení

30.4.2020

Přátelé, příznivci, přinášíme vám další, již šesté, zprávy z našeho zařízení.

Tento týden probíhalo v pořadí druhé kolo testování našich zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19. Prozatím jsou všichni testovaní zaměstnanci negativní.

Ve středu jsme se moc těšili na „Koncert pod okny“, kdy nám měla přijet zahrát a zazpívat členka tanečního orchestru Bumble Bee Bandu z Trutnova paní Michaela Řeháková. Bohužel nám nepřálo počasí a koncert musel být přeložen na příští týden. Tak snad už to dopadne.

Jak jste již možná zaregistrovali, MPSV vydalo 24. dubna 2020 tiskovou zprávu, ve které navrhuje plán rozvolnění opatření v sociálních službách zavedených kvůli pandemii COVID-19. Od pondělí 11. května by mělo být možné vycházet mimo areál pro klienty v pobytových službách péče kromě cílové skupiny senioři a od pondělí 8. června možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče za podmínek dodržování všech preventivních opatření. Další uvolnění otevření sociálních služeb pro seniory je plánováno na červen a červenec dle aktuální situace.

Znovu připomínáme možnost zprostředkování kontaktu s vašimi blízkými či známými pomocí videohovorů prostřednictvím aplikace WhatsApp. Profil máme vytvořený k těmto telefonním číslům:

budova domova pro seniory 775 891 323,

budova domova pro osoby se ZP 775 891 309.

Moc děkujeme Rádiu Blaník, které nám zprostředkovalo v rámci akce „Svačiny pro naše hrdiny“ výbornou svačinku s šunkou od firmy LE&CO a s obzvláště vypečenými rohlíčky z pekárny Kabát, jak pro naše zaměstnance, tak i naše klienty.

 

Přejeme vám krásný první májový den a opatrujte se, ať se vám daří.

Zuzana Holická a zaměstnanci Domovů Na Třešňovce

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...