Aktuální informace ze zařízení

29.5.2020

Vážení a milí, přinášíme vám opět nové informace ze zařízení.

Aktivity se nám v tomto týdnu vrátily do skoro běžného harmonogramu. Klienti už zase jedí zpět na jídelnách, po snídani si spolu s fyzioterapeutkou zacvičí, mohou si posedět společně u kantýny, dát si kafíčko a zákusek a hlavně si společně popovídat a zazpívat u harmoniky, na kterou nám pravidelně hraje náš klient pan Prokop. V pondělí jsme si všichni společně opekli párky a zapili je sklenicí dobrého piva. Příští týden již opět přivítáme paní Svobodovou a její canisterapeutické psy.

I v dnešní složité době se snažíme najít pro naše klienty rozptýlení a nějakou inspiraci, jak vyplnit volný čas. Aktivizační pracovnice přišly se zajímavým nápadem uspořádat tradiční pěší pochod z Prahy do Prčic přímo v našem zařízení. Od 18. května si tak téměř 30 přihlášených klientů může udělat záznam za každou přejitou „chodbu“ a připsat si tak svých 35 nebo 50 pomyslných metrů z celkové trasy. Za měsíc se jednotlivé výsledky sečtou, porovnají a každý účastník zjistí, kam vlastně „došel“ a bude odměněn nejenom dobrým pocitem z pohybu, ale také připraveným diplomem a drobným dárkem.

Snažíme se, aby i okolí zařízení bylo příjemné a připravené na nově příchozí návštěvy, a tak již máme vysázené květiny a pověšené truhlíky s muškáty.

Moc vám všem děkujeme za podporu a pochopení při dodržování opatření spojených s karanténou a těšíme se s vámi na viděnou 1.6.2020 při návštěvách vašich blízkých.

Zuzana Holická a zaměstnanci Domovů Na Třešňovce

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...