Bazální stimulace – nástavbový kurz

Ve dnech 17. a 18. listopadu 2016 se naši pracovníci zúčastnili nástavbového kurzu Bazální stimulace realizovaného prostřednictvím INSTITUTu Bazální stimulace. Nástavbový kurz navazuje na základní kurz Bazální stimulace, který mají naši pracovníci již úspěšně absolvovaný. V konceptu Bazální stimulace v ošetřovatelské péči podporujeme:

  • stimulaci vnímání vlastního těla a vlastní identity,
  • umožnění vnímání okolního světa,
  • navázání komunikace se svým okolím,
  • zvládnutí orientace v prostoru a čase,
  • zlepšení funkcí organizmu a psychomotorického vývoje člověka.

 

Nástavbový kurz Bazální stimulace prohlubuje témata základního kurzu a zaměřuje se na práci s biografií uživatele sociálních služeb.

 

Dovednosti a praktické zkušenosti získané v rámci nástavbového kurzu pomohou ve zlepšení námi poskytovaných služeb.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...