Bramboráky

Ve čtvrtek 25.4.2019 se v našem domově konalo společné vaření. Vůně čerstvě upečeného bramboráku přilákala nejednoho strávníka. Ale i pomocníci se sešli v hojném počtu, a tak se dostalo na každého, kdo chtěl ochutnat. Podávalo se také pivo, hrála příjemná hudba a všichni se moc dobře bavili.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...