Bramboráky

Ve čtvrtek 27.9.2018 se v našem zařízení konalo tradiční společné vaření. Tentokrát se pekly všemi oblíbené bramboráky a zájem o akci byl skutečně veliký. Aktivizační pracovnice společně s uživateli připravili těsto, na které se spotřebovalo více než sedm kilo brambor. Na každého se dostalo a společné posezení nad dobrým jídlem se spojilo i s poslechem příjemné hudby.

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...